Logo
Loading...
CÔNG TY   Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn, sứ mệnh

SỨ MỆNH
 • Giúp các doanh nghiệp, các tổ chức kiểm định, các trường Đại học và Viện nghiên cứu trong kiểm soát chất lượng sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới bằng việc cung cấp các thiết bị thử nghiệm có chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất tại Việt Nam
TẦM NHÌN
 • Đến năm 2025 trở thành một trong ba nhà cung cấp về thiết bị thử nghiệm dệt may lớn nhất Việt Nam
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Chính trực: trung thực và cam kết hành động
 • Chính trực với chính mình
 • Chính trực với đồng nghiệp
 • Chính trực với khách hàng và đối tác
2. Đoàn kết: cùng hành động vì mục tiêu chung
 • Chia sẻ thông tin và ý tưởng
 • Lắng nghe để thấu hiểu
 • Giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống
3. Tận tâm: Cống hiến hết mình cho công việc
 • Chịu trách nhiệm cho hành động của mình
 • Kiên định với lòng tin của mình
 • Kiên trì theo đổi mục tiêu
4. Khát vọng: Đạt được điều mình muốn
 • Không ngừng học hỏi
 • Hỗ trợ những nỗ lực cho cả đội
 • Cống hiến cho sự phát triển của bản thân, đội nhóm và cả cả tổ chức
Khách hàng
Đối tác
Zalo
Hotline
Bản đồ
Youtube