Loading...
THIẾT BỊ  Thiết bị thử nghiệm khẩu trang

Thiết bị thử nghiệm khẩu trang

Thiết bị kiểm tra khả năng kháng đâm xuyên của các hạt vi sinh khô
Code: Equipment for testing the penetration resistance of dry microorganism particles
Hãng sản xuất: Châu Âu
-Thiết bị kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 22612, để kiểm tra hàng dệt về sự xâm nhập của vi sinh vật ở trạng thái khô. Sáu thùng ...
Mua sản phẩm
Thiết bị kiểm tra kháng thấm ướt bảo hộ
Code: Protective wetting resistance tester
Hãng sản xuất: G7
-Thiết bị được sử dụng để kiểm tra khả năng khám thấm ướt của màn phẫu thuật, áo choàng và bộ quần áo không khí sạch, được sử dụng làm sản ...
Mua sản phẩm
Thiết bị kiểm tra độ cản thở của khẩu trang
Code: Equipment to test the breathing resistance of masks
Hãng sản xuất: G7
-Hệ thống được dùng để kiểm tra độ cản thở, hít vào thở ra (breathing resistance) của khẩu trang N95,  khẩu trang có phin lọc bụi, phương tiện cá nhân bảo ...
Mua sản phẩm
Máy kiểm tra kháng giọt bắn khẩu trang
Code: Mask droplet resistance testing machine
Hãng sản xuất: G7
-Máy kiểm tra kháng giọt bắn được sử dụng để xác định khả năng chống xâm nhập của máu tổng hợp dưới các mức áp suất thử khác nhau. 
Mua sản phẩm
Thiềt bị kiểm tra khả năng thấm máu tổng hợp của quần áo bảo hộ lao động TN140
Code: Synthetic Blood Penetration Tester TN140
Hãng sản xuất: TESTEX-Trung Quốc
-Máy kiểm tra thấm máu tổng hợp được sử dụng để xác định khả năng chống thấm của máu tổng hợp dưới các mức áp suất thử khác nhau.
Mua sản phẩm
Khách hàng
Đối tác
Zalo
Hotline
Bản đồ